Interim

En interimslösning innebär att er organisation snabbt får tillgång till en senior och erfaren person som kan lösa ett tillfälligt behov. Det finns många situationer där en interimschef är ett bra alternativ, till exempel vid omorganisationer, hastigt uppkomna personalförändringar, uppköp, samgåenden eller föräldraledighet. En interimslösning kan i  många fall vara en optimal lösning om man tillfälligt behöver stärka upp med en specifik kompetens i organisationen. Vi utvecklar hela tiden vårt nätverk med kvalificerade och kompetenta interimskonsulter. Det gör att vi med kort varsel (5-8 dagar) kan möta era behov av det management stöd som ert företag eller organisation kan tänkas behöva fylla.