Executive Search

Vi vet att det är få saker som påverkar ett företags effektivitet och framgång så mycket som ledarskapet. I vårt arbete med executive search fokuserar vi framförallt på rekrytering av chefer på ledningsgruppsnivå samt tyngre specialistbefattningar. I alla våra uppdrag utgår vi från uppdragsgivarens strategiska plattform det vill säga affärsidé, värdegrund, vision och mål för hela organisationen och skapar en gemensam förutsättning för att skapa ett framgångsrikt resultat. Vår verksamhetsförståelsen i kombination med vår kunskap om människor och ledarskap utgör fundamentet i det fortsatta rekryteringsarbetet.

Vi har genom åren arbetat fram en effektiv kartläggnings- och researchmetodik för att identifiera och kvalificera de kandidater som gör skillnad. Vår framgångsrika researchmetodik bygger på att den ansvarige konsulten hanterar alla delar i rekryteringsprocessen samt att varje konsult arbetar med ett mindre antal aktiva uppdrag parallellt, vilket gör att vi kan investera mer tid i varje uppdrag och lägga stor kraft på att identifiera de absolut bästa kandidaterna. För att tillträdet i den nya befattningen ska bli så bra som möjligt så erbjuder vi även en gedigen onboarding process.

Vi är verksamma inom de flesta branscherna, men har djupast kunskap och erfarenhet från IT & Telekom, Tillverkningsindustrin, Bygg & fastighet och Energi.