Stort behov att utveckla svenskt ledarskap!

|Comments are Off
Vilket ledarskap kännetecknar er organisation ? Att lyckas med sitt företagande grundar sig fortfarande att leva sitt syfte och sina värderingar, skapa tydliga mål och handlingsplaner....