• Stor praktisk erfarenhet och starka resultat, från både näringsliv och elitidrott.
  • Bra funktionella modeller, lätta att implementera för effektiv verksamhetsstyrning.
  • Extremt snabbt resultat i förändringsarbetet.
  • En unik kompetens inom kommunikation som optimerar utvecklingsprocessen.